Strona główna
Zakres usług
Referencje klientów
O firmie
Historia
Kontakt
   
 


Biuro Techniczne „NDE” zostało założone w 1995 r. Zakresem działania było wykonywanie badań nieniszczących konstrukcji stalowych i odlewów oraz badanie materiałów jak również wykonywanie ekspertyz technicznych.

W 1998 roku rozszerzono ofertę o usługi szkoleniowe i wdrażanie systemów zapewnienia / zarządzania jakością w przedsiębiorstwach. Obecnie podstawowa działalność formy koncentruje się na projektowaniu szkoleń i systemów zarządzania jakością, realizacji usług szkoleniowych, wdrażaniu systemów zarządzania jakością oraz wykonawstwie badań nieniszczących i ekspertyz technicznych.

W 2000 r. Biuro Techniczne NDE podpisało umowę z BVQI na udział w auditach certyfikujących jako podwykonawca BVQI.Biuro Techniczne „NDE” realizowało kontrakty dla ZM Zamet w Tarnowskich Górach, Zamet Odlewnie w Tarnowskich Górach, Bazaltex w Tarnowskich Górach, TELMONT - Katowice z siedzibą w Bytomiu, Firmy KABE w Mikołowie, INWEST w Gliwicach oraz na zlecenie f-my TERMKOM w Gliwicach współuczestniczyło we wdrażaniu systemów jakości i szkoleniach w takich firmach jak Zakłady Remontowe KWB Bełchatów w Bełchatowie, Urząd Miasta w Gliwicach, Konsorcjum kapitałowe COLLOSEUM w Ornontowicach. Prowadziliśmy również szkolenia dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowskich Górach, Elektrowni Rybnik. Biuro nasze uruchomiło wspólnie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości system grupowego wdrażania systemów zarządzania jakością dla małych przedsiębiorstw. Program ten realizujemy również indywidualnie dla firm z regionu Kalisza.