Biuro Techniczne NDE S.C.

Prezentacja firmy

Jesteśmy organizacją, która od 25 lat pomaga firmom w osiąganiu sukcesu. Działalność rozpoczęliśmy w 1995r jako firma oferująca usługi w zakresie wykonywania ekspertyz technicznych, badań nieniszczących połączeń spawanych i odlewów, opracowywania technologii spawania i nadzoru nad wykonawstwem spawanych konstrukcji stalowych. Doświadczenie nasze oparte jest na współpracy z firmą Japanese Gasoleum Corporation (JGC) w zakresie kontroli jakości przy budowie instalacji naftowych na Bliskim Wschodzie.

W 1997r. rozszerzyliśmy naszą działalność o doradztwo w zakresie systemów zarządzania, podejścia procesowego, wdrażania narzędzi doskonalenia procesowego. Od roku 1999 współpracujemy z wiodącą firmą certyfikacyjną o zasięgu międzynarodowym, wykonując na jej zlecenie audyty kontrolne i certyfikacyjne trzeciej strony systemów zarzadzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.

Firma nasza uzyskała akredytację Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości w zakresie realizacji szkoleń i doradztwa zawierzających się w programach strukturalnych programach pomocowych i programach PHARE dotyczących systemów zarządzania jakością i środowiskiem.

Wieloletnia specjalistyczna wiedza przekazywana jest naszym klientom przez ciągłe szkolenia uwzględniające narzędzia do zarządzania informacją, ocenę i doskonalenie procesów zarządczych i wytwórczych oraz szacowania ryzyka.

Realizacja projektu „Lean ISO” pozwala na dostosowanie dokumentacji i procesów systemów zarządzania jakością/środowiskiem/BHP do potrzeb organizacji i wykorzystanie informacji pochodzących z systemów zarządzania jakością do doskonalenia działań biznesowych firmy i poprawy efektywności prowadzenia biznesu. Pozwala to:

      • wejść na nowe rynki,
      • poprawić innowacyjność,
      • osiągnąć zrównoważony rozwój,
      • ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem biznesu,
      • poprawić wydajność
      • zwiększyć zaufanie klienta

POLITYKA JAKOŚCI

Misja

WSZELKA JAKOŚĆ POCHODZI OD JAKOŚCI LUDZI
POMAGAMY WIELKIM JUTRA OSIAGNĄĆ DOSKONAŁOŚĆ

NASZYM CELEM JEST:
Oferowanie małym i średnim firmom

   • rzetelnych usług doradczych i szkoleniowych pozwalających na ciągłe doskonalenie ich systemów zarządzania,
   • promowanie podejścia procesowego w zarządzaniu;
   • pomoc w utrzymaniu skutecznego i efektywnego systemu zarządzania;
   • wykonywanie ekspertyz i badań nieniszczących w zakresie wytwarzania i kontroli konstrukcji stalowych

CELE TE OSIĄGAMY PRZEZ:

   • Monitorowanie potrzeb klienta,
   • Ciągłe doskonalenie własnej wiedzy i umiejętności
   • Doskonalenie swoich usług
   • Dostarczanie usług spełniających oczekiwania klienta
   • Pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Tarnowskie Góry dnia 15.01.2015

Adres

Biuro Techniczne NDE S.C.
ul. Astrów 3
42-606 TARNOWSKIE GÓRY
NIP 645 10 39 208 REGON 272499810

Adres

 • biuro@nde.pl
 • +48 601862 756
 • +48 32 337 09 12