Biuro Techniczne NDE S.C.

SZKOLENIA

Oferujemy naszym klientom szkolenia obejmujące następujące zakresy tematyczne:

 • szkolenia adresowane do pracowników i kadry zarządczej związane z systemami zarządzania zgodnymi z wymaganiami norm ISO serii 9000, 14001, 22000, 27001, 3834 i EN 1090,
  ISO 13485;
 • szkolenia ukierunkowane na przygotowani osób pełniących funkcje przedstawiciela zarządu ds. systemów zarządzania zgodnego z postanowieniami norm ISO oraz audytorów wewnętrznych;
 • warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych firm;
 • szkolenia managerskie (z obszaru zarządzania personelem, czasem, zasobami ludzkimi itp.) również w powiązaniu z ISO;
 • szkolenia dotyczące monitorowania i zarzadzania ryzykiem wg. norm ISO serii 31000;
 • szkolenia dotyczące WSK;
 • szkolenia z obszaru technicznego;

USŁUGI DORADCZE

Oferujemy naszym klientom usługi obejmujące doradztwo w zakresie:

 • Ustanawiania, dokumentowania i utrzymywania systemów zarządzania;
 • Prowadzenie audytów wewnętrznych na zgodność z wymaganiami norm odniesienia i wymagań prawnych oraz wspieranie doskonalenia systemu zarządzania;
 • Nadzór nad systemami zarządzania w ramach usługi outsourcingowej;
  Analizę procesów i ich optymalizację;
 • Wdrożenie autorskiego projektu firmy „Lean ISO” zmierzającego do uproszczeniu i dostosowaniu systemu zarządzania do potrzeb i zakresu działania firmy;
 • Wdrożenie narzędzi zarządzania poprawiających skuteczność i efektywność systemów;
 • Wdrożenie metod monitorowania i analizy ryzyka;

USŁUGI TECHNICZNE

W zakresie usług technicznych oferujemy:

 • Nadzór nad produkcją spawalniczą;
 • Badania nieniszczące połączeń spawanych i odlewów;
 • Ekspertyzy i opinie techniczne w zakresie technik spawalniczych i technologiczności konstrukcji;
 • Nadzór nad procesami spawalniczymi zgodni z normą EN 1090;
 • Nadzór nad procesami spawalniczymi zgodnie z normą ISO 3834;
 • Ustanowienie, udokumentowanie i wdrożenie systemów zarządzania procesami spawalniczymi zgodnymi z postanowieniami norm ISO 3834 i EN 1090;
 • Audyty zgodności systemów zarządzania z wymaganiami norm EN 1090 i ISO 3834;

Adres

Biuro Techniczne NDE S.C.
ul. Astrów 3
42-606 TARNOWSKIE GÓRY
NIP 645 10 39 208 REGON 272499810

Adres

 • biuro@nde.pl
 • +48 601862 756
 • +48 32 337 09 12